חַד 🐐 חַד 🐐 דִּזְבַן 👨 בִּתְרֵי זוּזֵי חַד 🐐 חַד 🐐

וַאֲתָא 🐱 וְאָכַל לְ־🐐 דִּזְבַן 👨 בִּתְרֵי זוּזֵי חַד 🐐 חַד 🐐

וַאֲתָא 🐶 וְנָשַׁךְ לְ־🐱 דְּאָכַל לְ־🐐 דִּזְבַן 👨 בִּתְרֵי זוּזֵי חַד 🐐 חַד 🐐

וַאֲתָא 🔨 וְהִכָּה לְ־🐶 דְּנָשַׁךְ לְ־🐱 דְּאָכַל לְ־🐐 דִּזְבַן 👨 בִּתְרֵי זוּזֵי חַד 🐐 חַד 🐐

וַאֲתָא 🔥 וְשָׂרַף לְ־🔨 דְּהִכָּה לְ־🐶 דְּנָשַׁךְ לְ־🐱 דְּאָכַל לְ־🐐 דִּזְבַן 👨 בִּתְרֵי זוּזֵי חַד 🐐 חַד 🐐

וַאֲתָא 🌊 וְכָבָה לְ־🔥 דְּשָׂרַף לְ־🔨 דְּהִכָּה לְ־🐶 דְּנָשַׁךְ לְ־🐱 דְּאָכַל לְ־🐐 דִּזְבַן 👨 בִּתְרֵי זוּזֵי חַד 🐐 חַד 🐐

וַאֲתָא 🐮 וְשָׁתָה לְ־🌊 דְּכָבָה לְ־🔥 דְּשָׂרַף לְ־🔨 דְּהִכָּה לְ־🐶 דְּנָשַׁךְ לְ־🐱 דְּאָכַל לְ־🐐 דִּזְבַן 👨 בִּתְרֵי זוּזֵי חַד 🐐 חַד 🐐

וַאֲתָא 🔪 וְשָׁחַט לְ־🐮 דְּשָׁתָה לְ־🌊 דְּכָבָה לְ־🔥 דְּשָׂרַף לְ־🔨 דְּהִכָּה לְ־🐶 דְּנָשַׁךְ לְ־🐱 דְּאָכַל לְ־🐐 דִּזְבַן 👨 בִּתְרֵי זוּזֵי חַד 🐐 חַד 🐐

וַאֲתָא וְשָׁחַט לְ־🔪 דְּשָׁחַט לְ־🐮 דְּשָׁתָה לְ־🌊 דְּכָבָה לְ־🔥 דְּשָׂרַף לְ־🔨 דְּהִכָּה לְ־🐶 דְּנָשַׁךְ לְ־🐱 דְּאָכַל לְ־🐐 דִּזְבַן 👨 בִּתְרֵי זוּזֵי חַד 🐐 חַד 🐐

וַאֲתָא וְשָׁחַט לְ־ דְּשָׁחַט לְ־🔪 דְּשָׁחַט לְ־🐮 דְּשָׁתָה לְ־🌊 דְּכָבָה לְ־🔥 דְּשָׂרַף לְ־🔨 דְּהִכָּה לְ־🐶 דְּנָשַׁךְ לְ־🐱 דְּאָכַל לְ־🐐 דִּזְבַן 👨 בִּתְרֵי זוּזֵי חַד 🐐 חַד 🐐

Symbola font by George Douros from http://users.teilar.gr/~g1951d/ Keter Aram Tsova font by Yoram Gnat from http://culmus.sourceforge.net/ Thanks to Josh Soref, Aviad Montagu, Tomer Cohen and Amir Aharoni for advice and encouragement.